De Veteraan Motoren Club (VMC) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
Wat we niet hebben, kunnen we ook niet afgeven, is de redenatie. Zo wordt bewust afgezien van het bijhouden van niet direct voor de club relevante gegevens, zoals geboortedatum. Ook koppeling van persoonsgegevens aan eigendom van motoren wordt achterwege gelaten.

In onderstaande Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze leden, donateurs en relaties. Daarbij is gebruik gemaakt van een standaard indeling, die de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stuk voor stuk behandelt.

VMC-Privacy-Policy-2022_v1.3